1 Ton Manual Chain Hoist

P1300106.JPG (153295 bytes)P1300107.JPG (154176 bytes)