Eye Wash Station

IMG_1476.JPG (26132 bytes)IMG_1477.JPG (25980 bytes)