Marel Vision System

 

P4290030.JPG (160782 bytes)P4290032.JPG (157109 bytes)P4290035.JPG (154687 bytes)